სესხის პირობები

tbc-logo22

1. მსესხებელი: საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქე

2. სესხის ვალუტა: აშშ დოლარი

3. სესხის მაქსიმალური მოცულობა:
200,000
აშშ დოლარი
(აღნიშნული თანხის ზევით განიხილება ინდივიდუალურად)

4. სესხის ვადა: 3 დან 180 თვის ჩათვლით (უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე 36 თვე)

5. გაცემის საკომისიო0%


6. წინსწრების საკომისიო0%


 ბინის ღირებულების 0% – ალტერნატიული უზრუნველყოფის არსებობის შემთხვევაში LTV – 70%. საპროცენტო განაკვეთი 9.5%

 ბინის ღირებულების 30% – შემოსავლების შესწავლა ხდება სტანდარტულად.
საპროცენტო განაკვეთი 9.5%

 ბინის ღირებულების 50% – აქცია LTV – 50%.
საპროცენტო განაკვეთი 11%